Erasmus Trustfonds

Doelstellingen

Erasmus Alumni Trust (EAT) heeft tot doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit, diep geworteld in de stad Rotterdam. De EAT tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging en de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen;
  • het (onder meer financieel) ondersteunen van de stichting en haar organisatie bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft, door middel van het stimuleren van betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit en daarnaast kennis, kunde en ieders netwerk over te dragen en/of ter beschikking te stellen;
  • het stimuleren van de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit, het bedrijfsleven en de stad Rotterdam;
  • en al hetgeen dat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en of gewenst is.

 

Werkwijze ter invulling van de doelstelling

Het beleid van de EAT voor het behalen van de doelstelling zal concrete invulling gaan krijgen wanneer de juridische en de organisatorische herstructurering van het Erasmus Trustfonds is afgerond. Dit wordt opgepakt door het zittende bestuur, gezamenlijk met haar organen en haar leden. Doel is de organisaties zo in te richten dat deze optimaal dienstbaar zijn aan de vastgestelde missie en visie van het Erasmus Trustfonds én haar leden.