Erasmus Trustfonds

Lidmaatschap

Het Erasmus Trustfonds is een vereniging met leden die zich betrokken voelen bij het Erasmus Trustfonds en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Leden kunnen zijn: oud-studenten, professoren en promovendi van de EUR en andere personen die tot deze universiteit in enige betrekking staan, bij voorkeur, personen die vanuit hun maatschappelijke positie een rol van betekenis voor de universiteit kunnen (gaan) spelen. Van de leden wordt betrokkenheid bij de Vereniging en de EUR verwacht. Naast deze gemene deler dragen zij allemaal de stad Rotterdam een warm hart toe. Dat komt tot uiting in de cohesies, ‘het Erasmus-gevoel’, de haven en het Rotterdamse bedrijfsleven, de stad, de architectuur, het bruggen willen bouwen met elkaar’ en de kenmerkende mentaliteit van ‘de handen uit de mouwen’ en of ‘dat kan alleen in Rotterdam…’.

Ruim een eeuw draagt het Erasmus Trustfonds en haar rechtsvoorgangers bij aan de groei en bloei van het academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan de EUR. Het Erasmus Trustfonds heeft dit altijd gedaan vanuit een solide structuur die overeenkwam met de tijdgeest, de blik op de toekomst gericht, naar verbetering en vooruitgang voor alle betrokkenen.
Zij zal dit blijven doen. Het Erasmus Trustfonds, de oudste partner van de EUR, ziet uit naar een volgende stap in dit betrouwbare samenwerkingsverband.

Voor de leden is het Erasmus Trustfonds een bijzondere vereniging, het lidmaatschap is een voorrecht. Het Erasmus Trustfonds bevordert de contacten tussen haar leden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar studenten.
Voorheen werden leden uitgenodigd voor het lidmaatschap, al dan niet op voordracht van andere leden. Tegenwoordig kan iedereen met een band met de Erasmus Universiteit Rotterdam zich aanmelden en lid worden.

Het Erasmus Trustfonds blijft actief betrokken bij de opening van het Academisch Jaar, de Diesviering, de Mandeville Lezing, oraties en afscheidscolleges. Om meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus Trustfonds te creëren, is de Hoogschoolraad en het Jong Erasmus Trustfonds gevraagd een actieve rol te spelen.

Tot slot als argument om lid te worden van de Vereniging haalt het Bestuur graag een quote aan van oud-bestuurder en lid Prof. Dr. Stefan Sleijfer: … “Het lidmaatschap heeft mij een verbreding gebracht van mijn scope en netwerk buiten de medische faculteit… ”
Binnen de Vereniging zijn momenteel 3 leden entiteiten: Erasmus Trustfonds leden, Hoogeschoolraad Leden en Jong Erasmus Trustfonds leden.

Het lidmaatschap van het Erasmus Trustfonds kost € 100,- per jaar.

Aanmeldformulier
Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen via vereniging@trustfonds.nl