Nieuws 2 oktober 2018

Volvo Ocean Race en Dag-/nachtritme onderzoek

In de langste zeilwedstrijd ter wereld, de Volvo Ocean Race, reizen zeilers in een periode van 9 maanden de wereld rond en worden tijdens hun reis blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, langdurige fysieke belasting en een verstoord slaappatroon dat de biologische (circadiane) klok van de zeilers ontregelt. Het wordt steeds duidelijker dat (langdurige) verstoring van de circadiane klok (bijv. door ploegendienstarbeid) niet alleen leidt tot acute klachten als vermoeidheid, slaaptekort, verminderd prestatievermogen en alertheid, maar op termijn het risico op o.a. cardiometabole en psychiatrische aandoeningen kan verhogen. Ook zijn er aanwijzingen dat dit aanleiding kan geven tot epigenetische veranderingen die gedrag, fysiologie en stofwisseling al dan niet blijvend beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan hartfunctie, botstructuur en het immuunsysteem.

Het Erasmus MC volgde het Nederlandse team in de Volvo Ocean Race met onderzoek naar deze combinatie van fysieke en psychische stress en langdurige verstoring van het dag-nachtritme. Zij bekijken hoe dit van invloed is op slaap, sportieve prestaties en welke korte en lange termijn gezondheidseffecten aan deze condities verbonden zijn.
Het combineren van deze inzichten met ander onderzoek naar verstoring van de circadiane klok bij bijvoorbeeld couveuse baby’s, muizen of de effecten van het gekozen tijdstip van afstaan van orgaan- of weefselmateriaal, doet vermoeden dat het tijdstip van toediening van medicatie of chemo van invloed is op de effectiviteit hiervan.

In een zeer interessante bijeenkomst op 27 september vertelden onderzoekers van het Erasmus MC Bert van der Horst (foto), Casper van Eijck en Liesbeth van Rossum en de schipper van de Akzo Nobel boot Simeon Tienpont meer over hun bevindingen en de gevoelde noodzaak om dit onderzoek verder uit te breiden. In de volgende Volvo Ocean Race wil het Erasmus MC alle deelnemende teams volgen. Daarnaast wil zij bedrijven met personeel in ploegendiensten betrekken bij dit type onderzoek en bekijken wat de effecten van het tijdstip van toediening van chemotherapie of afgekolfde moedermelk zijn. En nog zoveel meer.

Wilt u bijdragen aan dit belangrijke onderzoek? Neemt u contact met ons op of stort uw bijdrage o.v.v. “dag-/nachtritme onderzoek” naar Erasmus Trustfonds, IBAN nummer NL06ABNA0564414352.

 

Op dinsdag 23 oktober komt dit thema aan bod in Studio Erasmus. Studio Erasmus is de maandelijkse talkshow van de Erasmus Universiteit over wetenschap en actualiteit. Met interviews, minicolleges en livemuziek. Op 23 oktober dus o.a.: hoe flexibel is onze interne biologische klok? Vanaf 20.00 bent u welkom in de foyer van de Rotterdamse schouwburg (Theater Rotterdam), de toegang is gratis. De talkshow start om 20.30.