Jong Ondernemerschap Fonds

Jong Ondernemerschap Fonds

Martin Luxemburg, Msc, managing director Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Fonds op Naam

Het Jong Ondernemerschap Fonds is opgericht ter stimulering van jong ondernemerschap. De oprichters zullen ieder dit fonds ondersteunen met als doel een deel van en het rendement op de schenkingen te besteden aan het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events en initiatieven die bijdragen aan een ondernemende mentaliteit van studenten, de ontwikkeling van kennis, methodieken, theorieën, tools en processen met betrekking tot ondernemerschap en ondernemende activiteiten van en door studenten.

Vanuit dit fonds wordt het project ondernemerschap van de toekomst gestimuleerd. Hierbij is het Erasmus Centre for Entrepreneurship de drijvende kracht. Door de inzet van verschillende projecten brengen zij het ondernemerschap nog meer in de haarvaten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.