Fondsen

Ondersteun het
Erasmus Trustfonds
op uw manier

Maatschappelijke
impact door schenken

Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds dat de Erasmus Universiteit Rotterdam steunt. Om dit altijd te blijven doen, bouwen we verder aan het endowment fonds door actief op zoek te gaan naar donateurs die willen bijdragen. Ook u kunt bijdragen aan de toekomst van de universiteit!

Naast het algemene endowment fonds, kent het Erasmus Trustfonds verschillende soorten fondsen. Het is mogelijk om ook zelf een fonds op naam op te richten.

Fondsen op naam

Een fonds op naam streeft meestal een specifiek doel na en draagt vaak een door de oprichter gekozen naam.

Facultair fonds

Een facultair fonds bestaat uit een voor een specifieke faculteit of instituut geoormerkt geldbedrag.

Alle fondsen

Fondsen op naam | Direct aanvragen
A.A. van Beek Fonds

Het A.A. van Beek Fonds stimuleert studenten om tijdens ervaring op te doen in het buitenland.

Fondsen op naam
ALLSAFE Fonds

Het ALLSAFE Fonds ondersteunt onderzoek en onderwijs over logistieke dienstverlening en (self) storage.

Fondsen op naam
ARK Fonds

Het ARK-Fonds financiert de Lambers Student Excellence Award. Deze jaarlijkse prijs gaat naar een excellente student met twee mastertitels.

Fondsen op naam
Van Beuningen Fonds

Het Van Beuningen Fonds ondersteunt onderzoek en programma’s gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Fondsen op naam
Cees de Bruin Fonds

Het Cees de Bruin Fonds ondersteunt de oprichting, inrichting en exploitatie van de Science Gallery binnen het Erasmus MC.

Fondsen op naam
CoDE Educatiefonds Rotterdam

Het CoDE Educatiefonds Rotterdam richt zich op onderwijs op het gebied van ICT, internet en digitalisering in Rotterdam.

Fondsen op naam
De Groot Foundation for Entrepreneurship

Het De Groot Foundation for Entrepreneurship biedt geld aan startende ondernemers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Fondsen op naam
Dianne Bevelander Memorial Fund

Het Dianne Bevelander Memorial Fund is een fonds ter nagedachtenis aan prof. Dianne Bevelander en is bestemd om haar levenswerk voor te zetten. 

Fondsen op naam
D.P. Hoijer Fonds

Het D.P. Hoijer Fonds ondersteunt onderzoek, onderwijs, events, projecten en initiatieven op het gebied van wereldwijde gezondheidszorg