Fondsen

Ondersteun het
Erasmus Trustfonds
op uw manier

Maatschappelijke
impact door schenken

Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds dat de Erasmus Universiteit Rotterdam steunt. Om dit altijd te blijven doen, bouwen we verder aan het endowment fonds door actief op zoek te gaan naar donateurs die willen bijdragen. Ook u kunt bijdragen aan de toekomst van de universiteit!

Naast het algemene endowment fonds, kent het Erasmus Trustfonds verschillende soorten fondsen. Het is mogelijk om ook zelf een fonds op naam op te richten.

Fondsen op naam

Een fonds op naam streeft meestal een specifiek doel na en draagt vaak een door de oprichter gekozen naam.

Facultair fonds

Een facultair fonds bestaat uit een voor een specifieke faculteit of instituut geoormerkt geldbedrag.

Alle fondsen

Fondsen op naam
Drift Fund

Het DRIFT Fund ondersteunt de activiteiten van DRIFT, een onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities.

Fondsen op naam
Dura Fonds

Het Dura Fonds richt zich de op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Fondsen op naam
Elisabeth Foundation

De Elisabeth Foundation draagt bij aan de bestrijding van overgewicht en een betere behandeling van overgewicht

Fondsen op naam
EMPO Beurzen Fonds

Het EMPO Beurzen Fonds ondersteunt studenten van de Educatieve Master Primair Onderwijs aan de Erasmus School of Behavioural Sciences.

Fondsen op naam
Energy Transition Fund

Het Energy Transition Fund richt zich op het bevorderen van onderwijs en onderzoek rond het thema energietransitie.

Facultaire fondsen
ESHPM Fund

Het ESHPM Fund bevordert de groei en bloei van de Erasmus School of Health Policy & Management in de ruimste zin van het woord.

Fondsen op naam
Erasmus Academie Fonds

Het Erasmus Academie Fonds verstrekt beurzen aan personen die door cursussen aan de Erasmus Academie hun talent willen ontplooien,

Fondsen op naam
Erasmus Alumni Fonds

Dit fonds is ontstaan vanuit donaties van de leden van de Erasmus Alumni Club. Het Erasmus Alumni Fonds heeft een algemene doelstelling.

Fondsen op naam
Erasmus Commodity and Trade Centre Fonds

Het Erasmus Commodity and Trade Centre Fonds bevordert de groei en bloei van het Erasmus Commodity and Trade Centre.