Steun ons

Nalaten

Blijvende impact 

Nalaten aan het Erasmus Trustfonds maakt het mogelijk uw vermogen ook na uw overlijden maatschappelijke betekenis te geven.  

Het Erasmus Trustfonds is aangewezen als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarom hoeven we geen erfbelasting te betalen over uw nalatenschap. Zo gaat 100% van wat u nalaat rechtstreeks naar het Erasmus Trustfonds. 

Iedere gift is welkom 

Nalatenschappen zijn ongelofelijk belangrijk en waardevol voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks ontvangen we meerdere erfenissen, zowel grotere als kleinere. Daar zijn we ongelofelijk blij mee: iedere gift is welkom. We ontvangen bovendien niet alleen nalatenschappen van oud-studenten. Ook personen die bijvoorbeeld de maatschappelijk rol van de universiteit voor de stad Rotterdam willen onderstrepen, weten ons te vinden. Zo zijn wij in staat onze impact verder te vergroten.  

Wilt u meer weten over nalaten? Lees dan onze folder over nalaten aan de Erasmus Universiteit.

Vorm van nalaten 

U kunt uw steun vormgeven in de vorm van een legaat of erfstelling.  

  • Met een legaat beschrijft u exact wat u aan het Erasmus Trustfonds nalaat. U kunt ook uw hele vermogen nalaten aan het Erasmus Trustfonds. 
  • Bij een erfstelling wordt het Erasmus Trustfonds benoemd tot (mede)erfgenaam voor een bepaald deel van de erfenis. 

Het is daarnaast ook mogelijk om via een testament een eigen fonds op naam op te richten. Hierbij wordt alleen het rendement ter beschikking gesteld aan de doelstelling van het fonds. De nalatenschap blijf zo intact. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.