Aanvragen

Frequently Asked
Questions

Kies het onderwerp waar je meer over wilt weten

Algemeen

Hoe vaak kan ik een aanvraag indienen?

In principe verlenen wij niet vaker dan eens in de 12 maanden steun aan een persoon of vereniging. Aanvragen van personen of verenigingen die in de afgelopen 12 maanden financiële steun hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor ondersteuning. Het indienen van meer dan één aanvraag binnen 12 maanden leidt tot afwijzing. Aanvragen voor onderzoeksprojecten vormen een uitzondering op deze regel.

Worden promovendi beschouwd als academisch personeel?

Ja, promovendi worden beschouwd als academisch personeel.

Wat moet ik doen als ik een subsidie heb ontvangen voor een project, maar het project verandert?

Informeer ons als er wijzigingen zijn in het project, omdat dit van invloed kan zijn op de subsidie die je ontvangt.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer krijg ik de uitkomst?

Aanvragen tot €10.000 euro worden meestal binnen 6 weken behandeld. Voor aanvragen van €10.000 euro en meer kan het proces tot drie maanden duren.

Ik wil op uitwisseling na het behalen van 60 ECTS voor mijn master/180 ECTS voor mijn bachelor. Kom ik in aanmerking voor een beurs in de categorie ‘student support’?

Nee, helaas kom je niet in aanmerking voor een beurs.

Budget

Wat voor bewijs moet ik bijvoegen wat betreft reis- en verblijfskosten, aangezien ik nog geen boekingen heb gedaan?

In dat geval volstaat een schatting van de gemaakte kosten. Achteraf kun je een bewijs van de werkelijke kosten sturen. 

De kosten van het toegekende project blijken lager te zijn dan het oorspronkelijke budget. Kan ik nog steeds het volledige subsidiebedrag van het Erasmus Trustfonds ontvangen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het Erasmus Trustfonds kent alleen het bedrag toe dat nodig is om een tekort te dekken, nadat alle andere inkomstenbronnen zijn aangesproken.

Invullen formulier

Kan ik mijn aanvraag opslaan en later afronden?

Ja, dat is mogelijk. Als je alle verplichte velden hebt ingevuld en op ‘volgende’ klikt, wordt de aanvraag automatisch opgeslagen. Let op: alle verplichte velden moeten worden ingevuld. Nadat je op ‘volgende’ klikt, kun je het formulier verlaten en de aanvraag later afronden.

In welke taal moet ik het aanvraagformulier invullen?

De aanvragen moeten in het Nederlands of Engels worden geschreven, met uitzondering van aanvragen voor onderzoeksprojecten van meer dan €10.000,-. Deze aanvragen moeten in het Engels worden geschreven, omdat er een peer-review plaats kan vinden.

Kan ik afkortingen en/of technische termen gebruiken in het aanvraagformulier?

Vermijd het gebruik van technische afkortingen en/of technische termen, tenzij deze goed worden toegelicht.

Het aanvraagformulier vereist “goedkeuring van een controller”. Wie is de controller?

Een controller is de financiële-, bedrijfs- of projectcontroller die verantwoordelijk is voor de financiële administratie van het project. Hij/zij moet de projectbegroting en het financieel verslag goedkeuren. Het hoofd van de afdeling of uw leidinggevende is geen controller.

Deadlines

Ik kan geen eindverslag indienen vóór de in de toekenningsbrief vermelde termijn. Wat moet ik doen?

Informeer ons hierover vóór de uiterste datum, aangezien het mogelijk is de uiterste datum te verschuiven.

Waar kan ik alle deadlines vinden?

Houd deze pagina in de gaten voor alle komende deadlines