FAQ

De aanvraag deadlines zijn te vinden via deze pagina.

Ja, dat is mogelijk. Wanneer alle verplichte velden zijn ingeleverd, klik dan op ‘next’. Het formulier slaat de aanvraag dan automatisch op. Houd er wel rekening mee dat alle verplichte velden ingevuld moeten zijn. Na het klikken op ‘next’, kunt u het formulier verlaten en er op een later moment naar terugkeren.

Aanvragen moeten in het Nederlands of Engels geschreven zijn. Met als uitzondering aanvragen voor onderzoeksprojecten van meer dan €10.000,-. Deze aanvragen moeten in het Engels geschreven zijn vanwege de mogelijke peer-review procedure die aan dergelijke aanvragen van deze omvang verbonden zijn.

Vermijd het gebruik van afkortingen en/of jargon, tenzij voldoende uitgelegd.

Stichting Erasmus Trustfonds biedt, in principe, niet meer dan eens per 12 maanden ondersteuning aan een individu of vereniging. Om die reden komen aanvragen van individuen en/of verenigingen die in de afgelopen 12 maanden financiële gekregen hebben, niet in aanmerking voor steun. Het indienen van meer dan één aanvraag binnen 12 maanden zal dan ook resulteren in een afwijzing. Aanvragen voor onderzoeks-en onderwijsprojecten vormen een uitzondering op deze regel.

Ja, in dit geval worden PhD kandidaten als leden van het academisch personeel beschouwd.