Aanvragen

Deadlines

Belangrijke informatie

Alle aanmeldingen moeten uiterlijk om 12.00 uur ’s middags (PM) zijn ingediend. Lees de aanvraagrichtlijnen van de subsidiecategorie aandachtig door voordat je een aanvraag indient. Deadlines kunnen aan verandering onderhevig zijn. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene deadlines

Onderzoeksprojecten tot €10.000,-
  • 23 september, 2024
Onderzoeksprojecten vanaf €10.000,-
  • 21 juli, 2024: Volledige aanvraag
Onderzoeksreizen
  • 1 juli, 2024
  • 25 november, 2024
Studentbeurzen
  • 28 oktober, 2024
Studentleven:
  • 2 december, 2024
Overige activiteiten:
  • 16 september, 2024

Deadlines fondsen op naam

Bij sommige fondsen op naam kun je direct een aanvraag indienen (een fonds op naam is een fonds met een specifiek doel zoals verschillen in de gezondheidszorg, ondernemerschap of financiële vraagstukken). Bij de aanvraag gaat het dan om projecten of activiteiten die passen binnen de doelstellingen van dat fonds. NB. Je kunt deze aanvragen ook altijd indienen bij de verschillende subsidiecategorieën.