Fondsen

Ondersteun het
Erasmus Trustfonds
op uw manier

Maatschappelijke
impact door schenken

Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds dat de Erasmus Universiteit Rotterdam steunt. Om dit altijd te blijven doen, bouwen we verder aan het endowment fonds door actief op zoek te gaan naar donateurs die willen bijdragen. Ook u kunt bijdragen aan de toekomst van de universiteit!

Naast het algemene endowment fonds, kent het Erasmus Trustfonds verschillende soorten fondsen. Het is mogelijk om ook zelf een fonds op naam op te richten.

Fondsen op naam

Een fonds op naam streeft meestal een specifiek doel na en draagt vaak een door de oprichter gekozen naam.

Facultair fonds

Een facultair fonds bestaat uit een voor een specifieke faculteit of instituut geoormerkt geldbedrag.

Alle fondsen

Fondsen op naam
Erasmus Medical Breakthrough Fund

Het Erasmus Medical Breakthrough Fund wil een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk. Het fonds steunt daarom kansrijke medische innovaties van het Erasmus MC

Facultaire fondsen
Erasmus School of Economics Fund

Het Erasmus School of Economics Fund bevordert de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of Economics.

Facultaire fondsen
ESPhil Fonds

Het ESPhil Fonds draagt bij aan de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Erasmus School of Philosophy.

Facultaire fondsen
ESL Alumni Fonds

Het ESL Alumni Fonds bevordert de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of Law.

Facultaire fondsen
EUC Dream Fund

Het EUC Dream Fund verstrekt beurzen aan individueel talent dat de ambitie heeft om aan het Erasmus University College (EUC) te studeren.

Fondsen op naam
Familie Atsma Fonds

Het Familie Atsma Fonds kent twee doelstellingen: personen en groeperingen helpen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving en het toekennen van studiebeurzen aan studenten.

Fondsen op naam
Familie Lurvink Fonds

Het Familie Lurvink Fonds ondersteunt onderzoek, onderwijs en activiteiten rondom het thema ‘Dynamics of Inclusive Prosperity’.

Fondsen op naam
Fonds De Goede Geijt

Het Fonds De Goede Geijt wil de maatschappelijke ontwikkeling van studenten aan de Erasmus Universiteit stimuleren.

Fondsen op naam
Fonds Educatieve Master Primair Onderwijs

Doel van het fonds is de ondersteuning van de Educatieve Master Primair Onderwijs