Fondsen

Fonds op naam
Familie Atsma Fonds

Over het fonds

Het Familie Atsma Fonds is opgericht door de familie Atsma. Het fonds kent twee doelstellingen. Enerzijds richt het fonds zich op personen en groeperingen helpen om optimaal en op eigen wijze te participeren in de Nederlandse samenleving. Dit doet het fonds door het ondersteunen van onderzoek, onderwijs en activiteiten. De nadruk ligt op het stimuleren van zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfontplooiing. 

Anderzijds richt het fonds zich op het toekennen van studiebeurzen aan minvermogende studenten die een studie aan het International Institute of Social Studies (ISS) gaan volgen. ISS is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.