Fondsen

Fonds op naam
A.A. van Beek Fonds

Over het fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds is in 1923 opgericht door de heer A.A. van Beek. Per 1 januari 2018 is het vermogen van de stichting overgedragen aan een gelijknamig fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds, het A.A. van Beek Fonds. Het fonds stimuleert studenten om tijdens hun studie ervaring op te doen in het buitenland. Studenten die hiervoor een extra financieel steuntje in de rug nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds.

Direct een financiering aanvragen?

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Preview aanvraagportal

Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.  

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal en vul het aanvraagformulier in via de portal

4
Bijlagen toevoegen

Voeg de benodigde bijlagen toe aan je aanvraag in de portal. 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Richtlijnen voor indienen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen en niet voor de deadline zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Daarnaast heeft het A.A. van Beek Fonds een aantal voorkeuren. Aanvragen die hieraan voldoen hebben een hogere slagingskans. 

Wie kan een aanvraag indienen?
 • Fulltime bachelor- en masterstudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van DUO. 
Criteria
 • De studie of stage in het buitenland maakt deel uit van het curriculum van de studie 
 • Tijdens de uitwisseling moet de aanvrager minimaal 15 ECTS behalen die nodig zijn om zijn/haar diploma te halen 
 • De aanvrager heeft niet eerder steun ontvangen van het A.A. van Beek Fonds voor een uitwisseling 
 • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines
 • De uitwisseling start niet eerder dan zes weken na de deadline
Voorkeuren
 • Aanvrager gaat voor het eerst stage lopen of studeren in het buitenland  
 • De uitwisseling vindt plaats aan een universiteit buiten Europa

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig behandeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

 • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het A.A. van Beek Fonds
 • De motivatie van de aanvrager
 • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De kwaliteit van de aanvraag
 • Of de uitwisseling zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook kan plaatsvinden

Beurzen worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

Aanvragen worden beoordeeld door de medewerkers en het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Wij streven ernaar dit binnen zes weken te doen. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen.  

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als de uitwisseling wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van het project.  

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.