Historie

Het Erasmus Trustfonds is al meer dan honderd jaar een betrouwbare partner van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de oorsprong van het Erasmus Trustfonds gaan we terug naar het begin van de 20e eeuw. Drie zakenlieden uit Rotterdam, de heren mr. W.C. Mees, A. Ruys en C.A.P. van Stolk, krijgen het plan om hoger handelsonderwijs in Rotterdam op te zetten. 

Dat is het begin van de rijke historie van het Erasmus Trustfonds. De drie zijn geïnspireerd door reizen naar de Verenigde Staten en verschillende Europese steden. Daar wordt op steeds meer plekken economisch onderwijs aangeboden. Rotterdam ontwikkelt zich tot een enorme havenstad, maar hoger onderwijs mist nog in de stad. De drie initiatiefnemers zetten daarom hun schouders eronder om ook in Rotterdam hoger onderwijs voor elkaar te krijgen. In 1913 weten ze genoeg personen – voornamelijk uit het bedrijfsleven – te mobiliseren voor de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Dit is de voorloper van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Voorloper Erasmus Trustfonds

Op 29 april 1913 wordt de ‘Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool’ officieel gesticht. Deze vereniging is de rechtsvoorganger van het Erasmus Trustfonds. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vindt plaats op zaterdag 8 november 1913. Op die dag wordt nog elk jaar de Dies Natalis van de universiteit gevierd. Als op maandag 10 november 1913 de lessen van start gaan, hebben 55 voltijdstudenten zich ingeschreven. 

De drie initiatiefnemers voor hoger handelsonderwijs in Rotterdam

De drie initiatiefnemers voor hoger handelsonderwijs in Rotterdam

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs 

In 1939 verandert de naam van de Nederlandse Handels-Hoogeschool naar de Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH). De Vereniging heeft in die tijd twee taken: de onderwijs-technische en de financieel-beherende taak. In 1956 komt daar verandering in. Vanwege verschillende overwegingen worden de twee taken over twee rechtspersonen verdeeld. Voor het financiële gedeelte wordt een afzonderlijke instelling opgericht. Dit werd ook wel het fonds NEH (het Trustfonds) genoemd. 

In de jaren die volgen kent de NEH verschillende uitbreidingen. In 1963 is de eerste uitbreiding met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarmee verandert de naam van het ‘fonds NEH’ naar de ‘Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen’. In 1966 wordt ook de Medische Faculteit Rotterdam opgericht. Zij valt niet onder de NEH en heeft een eigen fonds.  

De Erasmus Universiteit Rotterdam 

Het hoger onderwijs in Rotterdam breidt dus steeds meer uit. Uiteindelijk gaan ook de Medische Faculteit Rotterdam en de Nederlandsche Economische Hoogeschool samen. Zo ontstaat op 1 februari 1973 de Erasmus Universiteit Rotterdam zoals we die nu kennen. De verschillende fondsen worden samengevoegd tot één fonds. Op 1 januari 1991 wordt de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam vastgesteld. 

Vanaf 2017 tot nu 

In 2017 vindt er nogmaals een herstructurering plaats in de vereniging. Dit zodat de alumni-activiteiten en het beheer van het vermogen gesplitst worden. De alumni-activiteiten zijn ondergebracht bij de Erasmus Alumni Club. Het beheer van het vermogen is sindsdien ondergebracht bij het Erasmus Trustfonds. 

Omdat de nadrukkelijke wens van het Erasmus Trustfonds is om de Erasmus Universiteit Rotterdam te kunnen blijven ondersteunen, bouwen we sinds 2017 actief verder aan het vermogen. Dit doen we door actief op zoek te gaan naar donateurs die willen bijdragen. Hierdoor groeit het kapitaal in het fonds – ons stamvermogen – en zo ook het gemiddelde jaarlijkse rendement. Zo kan het Erasmus Trustfonds nog beter huidige én toekomstige generaties aan de universiteit ondersteunen.