Project

Leerstoel Publieksfilosofie

Mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds, is filosoof en programmamaker Stine Jensen aangesteld als bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie aan de EUR. Haar onderwijs en onderzoek zijn gefocust op het maatschappelijke debat, waarin ze zelf het voortouw neemt. Publieksfilosofie als verbindende schakel in tijden van polarisatie. 

Voor Stine Jensen zou wetenschapsfilosofie best een vak mogen zijn in alle opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het is de basis van vragen als ‘Wat is nu eigenlijk wetenschap?’ en ‘Hoe verbind je de academie en de samenleving?’” Als bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie geeft Jensen onderwijs aan studenten van Erasmus School of Philosophy én zoekt ze de ‘gewone burgers’ op. 

Colleges over de actualiteit 

“Als ik een kinderboek schrijf, een podcast opneem of een lezing geef, is dat voor een breed, onbekend publiek”, zegt Jensen. “Bij studenten ligt dat natuurlijk anders. Die komen hier om kennis op te doen. Ze leren de grote filosofische denktradities en abstracte begrippen bevragen als ‘Wat is schoonheid?’ en ‘Wat is waarheid?’ Maar ook vaardigheden, zoals een column schrijven over een nieuwsbericht dat hen raakt. Voordat ze oordelen, moeten ze zichzelf afvragen ‘Waarom raakt het mij? En vanuit welke andere perspectieven kan ik het nieuwsfeit bekijken?’ Je eigen denken bevragen, is bij uitstek filosofisch en leidt soms tot mooie inzichten.” 

Polarisatie 

Als publieksfilosoof zal Jensen zich richten op polarisatie in de samenleving. “Met een filosofische blik stellen we vragen als ‘Wát polariseert er nu precies? En zit daar een goede kant aan?’ Maar we staan ook met de poten in de modder om boze burgers aan te horen. Ik ben best optimistisch over de samenleving. En over publieksfilosofie in ons land. Er zijn veel voorbeelden van een succesvolle en productieve dialoog. Ik bekleed een waardevolle leerstoel, die recht doet aan de grote denktraditie in Nederland.” 

Publieksfilosofie Stine Jensen

Als bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie geeft Jensen onderwijs aan studenten van Erasmus School of Philosophy. Daarnaast zoekt ze ‘gewone burgers’ op.