Aanvragen

Subsidie voor activiteiten studentenleven- en welzijn

Informatie over aanvragen ter bevordering van het studentenleven– en welzijn  

Het betreft een aanvraag voor activiteiten die bijdragen aan het studentenleven- en welzijn. 

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Preview aanvraagportal

Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.  

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal. Gebruik je een algemeen e-mailadres van je vereniging? Maak dan eerst een unieke gebruiker aan. 

4
Formulier invullen & bijlagen toevoegen

Vul het aanvraagformulier in via de portal en voeg de benodigde bijlagen toe aan je aanvraag in de portal. 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Richtlijnen aanvragen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

Wie kan een aanvraag indienen?
 • Een vertegenwoordiger van een faculteits-, studenten of studie- vereniging van de Erasmus Universiteit. De vereniging wordt door de universiteit erkend 
Vereisten voor de aanvraag:
 • De aanvraag gaat over alle activiteiten waarvoor de vereniging in het lopende academische jaar financiële steun wil ontvangen. 
 • De aanvraag bedraagt niet meer dan 2.500,- voor het totaal aan activiteiten. 
 • De activiteiten waarvoor steun wordt aangevraagd zijn niet-politiek, niet-religieus en niet-nationalistisch van aard.  
 • De activiteiten worden voor ten minste 50% gefinancierd uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam, haar faculteiten en/of derden. 
 • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines.
 • De activiteiten starten niet eerder dan zes weken na de deadline.  

 

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig – en waar relevant vertrouwelijk – behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

 • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het fonds op naam
 • De verwachte kwaliteit van de voorgestelde activiteiten
 • De verwachte maatschappelijke impact van de voorgestelde activiteiten
 • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De kwaliteit van de aanvraag
 • Of het activiteiten zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook gerealiseerd kunnen worden

Subsidies worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

Aanvragen worden beoordeeld door de medewerkers en het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Wij streven ernaar dit binnen zes weken te doen. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen.  

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als de activiteit wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van het project.  

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.