Aanvragen

Onderzoeksreizen

Informatie over aanvragen voor onderzoeksreizen

Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk verblijf van academische staf van de Erasmus Universiteit aan een buitenlandse universiteit. Dit verblijf is in het kader van onderzoek.  

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Preview aanvraagportal

Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.  

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal en vul het aanvraagformulier in via de portal

4
Bijlagen toevoegen

Voeg de benodigde bijlagen toe aan je aanvraag in de portal. 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Richtlijnen aanvragen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

Wie kan een aanvraag indienen?
 • Aanvrager is academische staf in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Criteria:
 • De aanvraag wordt onderschreven door een hoogleraar en het hoofd van de afdeling/decaan. 
 • Het project wordt voor ten minste 50% gefinancierd uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam, haar faculteiten en/of derden.  
 • De onderzoeksreis duurt tenminste acht weken
 • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines
 • Het project begint niet eerder dan zes weken na de deadline

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig behandeld. Persoonlijke en onderzoeksinformatie worden vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

 • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het fonds op naam
 • De verwachte kwaliteit van het voorgestelde project
 • De verwachte maatschappelijke impact van het voorgestelde project
 • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De kwaliteit van de aanvraag
 • Of het project zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook gerealiseerd kan worden

Subsidies worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

Aanvragen onder de €10.000,- worden beoordeeld door de medewerkers en het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Wij streven ernaar dit binnen zes weken te doen. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen.  

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als de onderzoeksreis wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van het project.  

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.