Aanvragen

Overige activiteiten

Informatie over aanvragen overige activiteiten

Het betreft een aanvraag voor diverse activiteiten die bijdragen aan de groei en bloei van de Erasmus Universiteit. Te denken valt aan activiteiten waarmee studenten en onderzoekers een maatschappelijke impact maken en/of die passen binnen de doelstelling van een fonds op naam of facultair fonds.  

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Preview aanvraagportal

Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.  

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal en vul het aanvraagformulier in via de portal

4
Bijlagen toevoegen

Voeg de benodigde bijlagen toe aan je aanvraag in de portal. 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Richtlijnen aanvragen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

Let op: de organisatie van conferenties en de organisatie van studiereizen als onderdeel van een onderwijsprogramma komen niet in aanmerkingen voor steun van Erasmus Trustfonds

Wie kan een aanvraag indienen?
  • Academisch personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
  • Een vertegenwoordiger van een faculteits-, studenten- of studie- vereniging van de Erasmus Universiteit. De vereniging wordt door de universiteit erkend
Vereisten voor de aanvraag:
  • De aanvraag wordt onderschreven door een hoogleraar en het hoofd van de afdeling/decaan. 
  • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines. 

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig behandeld. Persoonlijke en onderzoeksinformatie worden vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

  • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het fonds op naam
  • De verwachte kwaliteit van het voorgestelde project
  • De verwachte maatschappelijke impact van het voorgestelde project
  • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • De kwaliteit van de aanvraag
  • Of het project zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook gerealiseerd kan worden

Subsidies worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

Aanvragen worden beoordeeld door de medewerkers en het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Wij streven ernaar dit binnen zes weken te doen. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen.  

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als de activiteit wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van de activiteit. 

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.