Project

De universiteit naar de wijk

Iedereen die het vwo-diploma behaalt, kan doorstromen naar het hoger onderwijs. Helaas vinden relatief weinig jongeren uit kansarme wijken de weg naar de universiteit. Niet intelligentie of leervermogen blijken bepalend voor studiekeuze en toekomst, maar eerder sociaal- economische factoren, zoals de financiën of het opleidingsniveau van de ouders. Om het probleem te onderzoeken en – want we zijn Rotterdam! – meteen aan te pakken, zetten prof. Semiha Denktaş, van Erasmus School of Social of Behavioural Sciences, dr. Gera Noordzij en prof. Lucas Meijs het project Service Learning op. Daarmee brengen ze de universiteit naar de wijk.

In het project worden VWO- scholieren van scholen in armere wijken in hun examenjaar begeleid door derdejaars studenten. “Uit onderzoek weten we dat als ouders niet hebben gestudeerd, het voor hun kinderen niet vanzelfsprekend is om naar de universiteit te gaan”, zegt prof. Semiha Denktaş, hoogleraar Psychologie. “Er zijn verscheidene barrières. Studeren is duur en onbekend terrein: hoor ik wel thuis op de universiteit? Kan ik de verwachtingen wel waarmaken? Daarnaast weten we dat onderwijzers de neiging hebben om deze groep een lager studieadvies te geven.” 

Service Learning brengt de universiteit naar de wijk 

Service Learning brengt de universiteit naar de wijk. Scholieren worden gekoppeld aan derdejaars studenten, twee aan twee. Dr. Gera Noordzij, programmadirecteur van het Erasmus University College: “We zijn met de theorie begonnen; de betrokken studenten hebben colleges gevolgd over ongelijkheid en wat daarmee samenhangt. De studenten kwamen allereerst naar de scholen om te luisteren naar de verhalen van de scholieren. Ze stelden elkaar vragen en leerden zo elkaars wereld kennen. Al snel verdwenen de eerste barrières. De helft van de VWO’ers die meedoen, durfde nu wél een open dag te bezoeken. Dat is al zóveel winst!” 

Het project Service Learning wordt ondersteund door Fonds de Goede Geijt en het Van Beuningen Fonds. Ook de Stichting Tuurlijk draagt bij aan het project.

Het project Service Learning brengt de universiteit naar de wijk

De helft van de VWO’ers die meedoen aan Service Learning, durfde nu wel een open dag te bezoeken. Zoals één VWO-scholier zei: “Ik ben nu minder bang om naar de universiteit te gaan.”