Project

Happy moms and babies

Iedere dag sterven wereldwijd zo’n achthonderd zwangere of pas bevallen vrouwen door een gebrekkige zorg rondom de geboorte. Het team van dr. Igna Bonfrer (gezondheidseconoom en directeur van het Rotterdam Global Health Initiative) introduceerde samen met lokale partner Together for Her een inventieve en succesvolle app voor zwangere vrouwen. Zij krijgen via hun mobiele telefoon informatie en advies om de zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarmee zorgt de app voor ‘Happy moms and babies’.

“De ongelijke welvaartsverdeling in de wereld uit zich ook in de gezondheidszorg”, geeft Igna Bonfrer aan. “Zeker in lage- en midden-inkomenslanden krijgen veel mensen niet de zorg die ze nodig hebben. Eén van de activiteiten van het Rotterdam Global Health Initiative (RGHI) is dat we samen met locals interventies ontwikkelen om de bereikbaarheid van de zorg te vergroten. De ambitie van de Verenigde Naties dat in 2030 iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare zorg, onderschrijven wij.” 

Waardevolle app 

Het project Happy Moms and Babies van het RGHI levert een belangrijke bijdrage in de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd. Bonfrer: “Dagelijks sterven wereldwijd meer dan achthonderd zwangere of pas bevallen vrouwen, hiervan leeft zo’n één op de vijf in India. Met goede informatie en zorg is sterfte veelal te voorkomen. Daarom hebben we samen met onze lokale partner Together for Her een app ontworpen, die zwangere vrouwen in India advies geeft tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Het gaat onder meer over hygiëne en het tijdig gebruiken van prenatale zorg: wanneer ga je bij de verloskundige of arts langs? Maar ook voedingsadvies is belangrijk.”

Het RGHI evalueert de effectiviteit van de app en de eerste resultaten stemmen hoopvol. Inmiddels maakten zo’n 600.000 vrouwen gebruik van de app. Bonfrer: “Als de app aantoonbaar kennis en gezondheidswinst oplevert, breiden we uit naar het eerste levensjaar met bijvoorbeeld adviezen over de borstvoeding. Ook willen we faciliteren dat de moeders feedback geven aan zorgverleners. Uit een eerdere studie is gebleken dat de zorgverleners hierdoor meer handelen volgens de internationale richtlijnen van de WHO. En als alles zo effectief is als gehoopt, zullen wij onze kennis ook delen met andere landen.” 

“Binnen het Happy Moms and Babies project hebben we van het Erasmus Trustfonds de financiële mogelijkheid gekregen om veldwerk te doen in India. We verzamelen bij zo’n tweeduizend vrouwen gegevens. Dit levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van de app.”