Project

De toekomstige leiders van de energietransitie

De toekomstige leiders van de energietransitie opleiden vanuit een holistisch en multidisciplinair perspectief. Dat is het doel van een onderwijsprogramma, opgezet door Rotterdam School of Management en de TU Delft. Het project wordt mogelijk gemaakt vanuit het Energy  Transition Fund, waarin ruim vijftien alumni zich hebben gebundeld op initiatief van Eelco Hoekstra en Bastiaan Vaandrager. 

Met een Rotterdamse economie-bul op zak maakte Eelco Hoekstra carrière in de energiebranche. Topfuncties op diverse continenten brachten hem veel kennis en expertise. Die zet hij nu in voor het Energy Transition Fund, met als doel: de jongere generatie denkers en doeners in een zo goed mogelijke positie brengen om de overgang naar een schone, duurzame energiewereld vorm te geven. Hoekstra: “Het vraagstuk is ongelooflijk complex. Hoe de toekomst er precies uit ziet, is door niemand te voorspellen. Evenwel denk ik dat we aan de vooravond staan van een grote, transformatieve verandering in de energiesystemen zoals wij die kennen.” 

Veel effect op ons leven  

“De technologie innoveert exponentieel”, vervolgt Hoekstra. “Ik denk dat de manier waarop wij energie zullen consumeren en produceren, enorm verandert. Op economisch gebied, maar ook qua juridische implicaties, geopolitieke gevolgen enzovoorts. Bedrijven zullen zich opnieuw moeten positioneren. Daarbij komt ook het klimaat. We lopen tegen de planetaire grenzen aan. De jonge generatie moet al vroeg begrip krijgen van de kansen, maar ook de bedreigingen van deze issues.” 

Toekomstige leiders energietransitie 

Hoekstra realiseert zich de missie van zijn generatie: de partijen bij elkaar brengen en kennis genereren. Jonge academici van nu zijn straks de leiders van de energietransitie. Zij bepalen mede hoe de wereld eruit gaat zien. “Er is al veel kennis alle elementen die nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan, maar we moeten die wetenschappen samenbrengen. Dat begint met onderwijs. We willen dat de leiders van de energietransitie van morgen weten over economie, leiderschap en technologie.” Door de uitdaging zo te benaderen, is het Energy Transition Fund een stap naar het ultieme doel. Een rechtvaardige en duurzame energietoekomst voor zoveel mogelijk aardbewoners.