Project

Lambers Student Excellence Award

Nikki Speklé is één van de winnaars van de Lambers Student Excellence Award. Ze rondde de masters Economie en Rechtsgeleerdheid summa cum laude af. Daarmee wist Nikki in 2020 de prijs binnen te slepen. In haar rechtenscriptie ‘Enfranchising ‘all affected interests’: The case for a world federation’ presenteert ze een nieuwe visie op democratie.  

Elk jaar wordt de Lambers Student Excellence Award uitgereikt aan een topstudent. De prijs wordt mogelijk gemaakt vanuit het ARK-Fonds, een fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds. Alexander Rinnooy Kan richtte het fonds op. Rinnooy Kan: “De universiteit is de plek waar wetenschappelijke talenten worden opgespoord, gewaardeerd en ontwikkeld. Het doel is vooruitgang, over de volle breedte. De samenleving heeft academici nodig. Voor het oplossen van acute problemen; denk aan alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de volksgezondheid en de verdeling van de welvaart. Maar ook voor het aandragen van kennis die pas tientallen jaren later bruikbaar zal zijn. En soms in het aandragen van kennis die alleen de kennis zélf lijkt te dienen. Maar ook dat vind ik vooruitgang, om steeds meer te weten van de wereld waarin wij leven.” 

Kansen tijdens de studie 

Zo draagt ook Speklés onderzoek bij aan nieuwe inzichten en ideeën in de samenleving. Speklé: “In onze geglobaliseerde wereld kunnen we niet meer alles regelen per natiestaat. Als bijvoorbeeld het Ruhrgebied meer uitstoot toestaat, raakt dat de gezondheid van de Gelderlanders. Ik heb een systeem geschetst, waarin op basis van getroffen belangen wordt bepaald wie zou mogen meebeslissen.” 

Voor de studente is het de kroon op zes jaar universiteit: “De Lambers prijs symboliseert de kansen die ik kreeg. Ik ben iedereen dankbaar die mij heeft gesteund, inclusief het Erasmus Trustfonds en de heer Rinnooy Kan.” 

Nikki ontvangt de Lambers Student Excellence Award 2020