Project

NIEUWsgierig: meer dan Nederlands leren

Soms zorgen de omstandigheden ervoor dat je 1-0 achterstaat. Voor veel nieuwkomers in Nederland is dat het geval, omdat zij de Nederlandse taal niet spreken. Voor die kinderen is naar school gaan en studeren extra lastig. Rowan Huijgen, projectleider van NIEUWsgierig, wil deze kinderen een extra steuntje in de rug bieden.

“Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden wij kansengelijkheid heel belangrijk. Elk kind heeft talent en dat moet benut worden. Daarom hebben we het project NIEUWsgierig opgezet, onderdeel van het Wetenschapsknooppunt. Hiermee brengen we wetenschap naar de klas door middel van onderzoekend leren.”

Nieuwsgierige vragen

Kinderen die meedoen aan NIEUWsgierig leren om – zoals de naam al zegt – nieuwsgierige vragen te stellen en onderzoek te doen naar een onderwerp naar keuze. Huijgen: “Dat gaat van voetbal tot de veiligheid in de wijk, van gezondheidszorg tot monsters. Nieuwkomers gaan in schakelklassen, waar Nederlands leren de hoogste prioriteit heeft. Dat maakt dat de leuke dingen vaak aan hun neus voorbijgaan. Juist deze kinderen, die op zo’n jonge leeftijd al heftige dingen hebben meegemaakt, willen we meer bieden.”

In zes lessen zetten de kinderen hun eigen onderzoek op, waarna ze de bevindingen aan hun ouders en medeleerlingen presenteren. “Het project begon op de Catamaran, een basisschool op Rotterdam-Zuid. Dankzij de steun via het Erasmus Trustfonds kunnen we nu meer kinderen in Rotterdam dit programma aanbieden. Door onderzoek te doen naar onderwerpen die hen interesseren, ervaren de leerlingen veel plezier tijdens de lessen.” Om een antwoord te vinden op hun vraag doen de kinderen experimenten, nemen ze vragenlijsten af en benaderen ze experts. “Omdat ze daarnaast constant in gesprek zijn met elkaar, leren ze de Nederlandse taal spreken.”

Waardevoller dan taal

Toch draait het project om misschien nog wel iets waardevoller dan de taal leren. “Het allerbelangrijkste is dat kinderen het zo fijn vinden om gezien te worden. De kinderen krijgen intensieve, persoonlijke begeleiding van student-docenten. Ze hebben samen met een medeleerling een eigen juf of meester voor zes weken lang. We zien de kinderen groeien tijdens de lessen.”

De persoonlijke aandacht zorgt voor een unieke band blijkt uit de reacties van de kinderen. “Een meisje dat gevlucht is, wilde haar verhaal delen met haar student-docent en maakte een tekening van haar bootreis. Dat laat wel wat zien van de vertrouwensband die de leerlingen en docenten met elkaar opbouwen. We bieden de kinderen een luisterend oor. Op zulke momenten denk ik: we zijn met NIEUWsgierig echt het juiste aan het doen.