Aanvragen

Onderzoeksprojecten
tot €10.000

Informatie over aanvragen voor onderzoeksprojecten tot €10.000

Het betreft een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de academische staf van de Erasmus Universiteit. Het voorgestelde project draagt bij aan het doel van het Erasmus Trustfonds om de Erasmus Universiteit te laten floreren. Dit doet het fonds door bij te dragen aan projecten die aansluiten bij de strategie van de Erasmus Universiteit. 

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Preview aanvraagportal

Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.  

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal en vul het aanvraagformulier in via de portal

4
Bijlagen toevoegen

Voeg de benodigde bijlagen toe aan je aanvraag in de portal. 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Richtlijnen aanvragen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden niet in behandeling genomen. Daarnaast heeft het Erasmus Trustfonds een aantal voorkeuren. Projecten die hieraan voldoen hebben een hogere slagingskans. 

Wie kan een aanvraag indienen?
 • Aanvrager is academische staf in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Criteria:
 • De aanvraag wordt onderschreven door een hoogleraar en het hoofd van de afdeling/decaan 
 • Het project wordt voor ten minste 50% gefinancierd uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam, haar faculteiten en/of derden
 • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines
 • Het project begint niet eerder dan zes weken na de deadline
Voorkeuren
 • Het Erasmus Trustfonds beoogt specifiek die onderzoeksprojecten te ondersteunen die aansluiten bij de speerpunten van de Erasmus Universiteit, zijnde de Erasmus Initiatives of de programma’s van de convergentie tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de TU Delft en projecten met maatschappelijke impact. Een aanbevelingsbrief van de academisch directeur van het programma waar het project onder valt, of de maatschappelijk partner, is dan ook van grote meerwaarde.
 • Projecten waarbij een bijdrage van het Erasmus Trustfonds kan dienen als vliegwiel om andere fondsen van derden aan te trekken hebben de voorkeur. Geef aan bij welke organisatie je de bijdrage aanvraagt, welk bedrag en in welke categorie.

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig behandeld. Persoonlijke en onderzoeksinformatie worden vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

 • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het fonds op naam
 • De verwachte kwaliteit van het voorgestelde project
 • De verwachte maatschappelijke impact van het voorgestelde project
 • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De kwaliteit van de aanvraag
 • Of het project zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook gerealiseerd kan worden

Subsidies worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

Aanvragen worden beoordeeld door de medewerkers en het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Wij streven ernaar dit binnen zes weken te doen. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen.  

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als het project wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van het project.  

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.