Aanvragen

Onderzoeksprojecten
vanaf €10.000

Informatie over aanvragen voor onderzoeksprojecten vanaf €10.000

Het betreft een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de academische staf van de Erasmus Universiteit. Het voorgestelde project draagt bij aan het doel van het Erasmus Trustfonds om de Erasmus Universiteit te laten floreren. Dit doet het fonds door bij te dragen aan projecten die aansluiten bij de strategie van de Erasmus Universiteit. 

Hoe dien ik een aanvraag in?

1
Voorbereiden

Lees de richtlijnen zorgvuldig door en controleer of je voldoet aan de criteria.

2
Vooraanvraag (let op: deadline is verstreken)

Dien een vooraanvraag in voor de deadline. Zo weet je of een volledige aanvraag kansrijk is.  We raden je aan om maximaal 500 woorden te gebruiken voor de samenvatting.

(let op: de deadline voor de vooraanvraag is verstreken)

3
Aanvraagportal

Maak een account aan in de aanvraagportal. Om te zien welke informatie in de portal wordt gevraagd, kun je hier een preview raadplegen.    

4
Formulier invullen & bijlagen toevoegen

Vul het aanvraagformulier in via de aanvraagportal en voeg de benodigde bijlagen toe 

5
Taal

Alle gevraagde informatie moet in het Engels worden aangeleverd. Vermijd het gebruik van technische afkorting en jargon, tenzij je deze uitlegt. 

6
Indienen

Dien de complete aanvraag in voor de deadline. 

Vooraanvraag 

Let op: de deadline voor de vooraanvraag is al verstreken, de deadline voor de volledige aanvraag is 21 juli

Bij het indienen van een onderzoeksaanvraag van meer dan €10.000 raden wij je aan eerst een vooraanvraag in te dienen. We raden je aan om maximaal 500 woorden te gebruiken voor de samenvatting. Aan de hand van jouw beknopte onderzoeksidee maken wij een eerste inschatting of de aanvraag kans van slagen heeft. Achten we die kans reëel? Dan ontvang je een uitnodiging om een volledige aanvraag in te dienen. Zo niet, dan adviseren we je geen aanvraag in te dienen. Dit is slechts een advies: aanvragers kunnen ondanks een negatief advies toch een volledige aanvraag indienen.  

 

Richtlijnen aanvragen

Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden niet in behandeling genomen. Daarnaast heeft het Erasmus Trustfonds een aantal voorkeuren. Projecten die hieraan voldoen hebben een hogere slagingskans. 

Wie kan een aanvraag indienen?
 • Aanvrager is academische staf in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Criteria:
 • De aanvraag wordt onderschreven door een hoogleraar en het hoofd van de afdeling/decaan
 • Het project wordt voor ten minste 50% gefinancierd uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam, haar faculteiten en/of derden
 • De aanvraag wordt voor de deadline van de aanvraagronde ingediend. Hier vind je alle deadlines
 • Het project begint niet eerder dan zes weken na de deadline
Voorkeuren
 • Het Erasmus Trustfonds beoogt specifiek die onderzoeksprojecten te ondersteunen die aansluiten bij de speerpunten van de Erasmus Universiteit, zijnde de Erasmus Initiatives of de programma’s van de convergentie tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de TU Delft en projecten met maatschappelijke impact. Een aanbevelingsbrief van de academisch directeur van het programma waar het project onder valt, of de maatschappelijk partner, is dan ook van grote meerwaarde.
 • Projecten waarbij een bijdrage van het Erasmus Trustfonds kan dienen als vliegwiel om andere fondsen van derden aan te trekken hebben de voorkeur. Geef aan bij welke organisatie je de bijdrage aanvraagt, welk bedrag en in welke categorie.

Procedure

Aanvragen worden zorgvuldig behandeld. Persoonlijke en onderzoeksinformatie worden vertrouwelijk behandeld.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en op basis van inhoudelijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zien onder andere toe op: 

 • De bijdrage aan de doelen van het Erasmus Trustfonds en/of het fonds op naam
 • De verwachte kwaliteit van het voorgestelde project
 • De verwachte maatschappelijke impact van het voorgestelde project
 • De aansluiting en betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De kwaliteit van de aanvraag
 • Of het project zonder steun van het Erasmus Trustfonds ook gerealiseerd kan worden

Subsidies worden toegekend op basis van prioritering van de ontvangen aanvragen en het beschikbare budget.

De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van het Erasmus Trustfonds. Zij kunnen advies inwinnen bij de wetenschappelijke adviescommissie. De wetenschappelijke adviescommissie kan op haar beurt onafhankelijke experts raadplegen voor een peer-review. Het proces voor onderzoeksaanvragen vanaf €10.000,- neemt normaliter 3 maanden in beslag.   

Tijdens de besluitvormingsprocedure kunnen wij contact met je opnemen voor nadere informatie.  

Nadat een besluit is genomen

Nadat wij de aanvraag hebben beoordeeld, krijg je een e-mail met het besluit toegestuurd. Als het project wordt ondersteund door het Erasmus Trustfonds, vermeldt de toekenningsbrief het toegekende bedrag en de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Wij vragen bijvoorbeeld om een verslag van het project.  

In de toekenningsbrief word je verzocht een financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen. Een model voor dit verslag vind je hier.