Testimonial

Al 100 jaar grenzeloos studeren 

Statutair ligt vast dat er altijd een familielid zitting heeft in het bestuur van het A.A. van Beek Fonds. Nu is dat Maurits. Zijn voorganger was zijn vader Frederik. Het fonds bestaat inmiddels al honderd jaar: toen stelden de nabestaanden van de Rotterdamse Anton van Beek 250.000 gulden beschikbaar uit zijn nalatenschap. 

Het geld was bestemd om studenten ervaring op te laten doen in het buitenland. Het fonds is nog net zo relevant als bij oprichting, al verandert het fonds wel mee met de tijd. Maurits: “Zo hebben we drie jaar geleden opnieuw gekeken waar we het verschil kunnen maken. Onze focus is aangescherpt naar bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten voor wie een bijdrage onontbeerlijk is om in het buitenland stage te lopen. Dit zijn jongeren die als eerste in hun familie naar de universiteit gaan en waar de financiële middelen niet toereikend zijn om die extra stap, die wel belangrijk is voor hun carrière, te zetten.”

Samen kom je verder

Sinds 2018 is de voormalige stichting A.A. van Beek opgegaan in het Erasmus Trustfonds als fonds op naam. Daarmee kan het doel nog altijd optimaal ingevuld worden. “Dankzij het Erasmus Trustfonds is onze impact nog groter. Het is een professionele groep mensen die verbindend werkt.” Volgens Maurits is die verbinding belangrijk om samen te werken, onder andere met de Erasmus Universiteit.

“Zo bundelen we onze krachten en daarmee wordt de beweging steeds groter. We ondersteunen bijvoorbeeld UNIC, een Europese samenwerking tussen tien universiteiten in postindustriële steden die is opgezet door de Erasmus Universiteit. Studenten gaan op uitwisseling en verdiepen zich in de uitdagingen van andere steden en leren meer over de oplossingen. Die kennis nemen ze weer mee: als professional en als burger van Europa.”

De toekomst

De toekomst van het fonds is in goede handen. Maurits: “De familie heeft altijd gezocht naar manieren om de juiste invulling te geven aan het doel van het fonds. Ik zie steeds grotere verschillen ontstaan in de wereld om ons heen; aan de goede kant van de samenleving lijkt het mensen aan te komen waaien, terwijl aan de andere kant mensen afhaken omdat ze het gevoel hebben toch geen kansen te krijgen. Wij kunnen wel degelijk iets veranderen in het toekomstperspectief van talenten die het niet zo breed hebben.”

Toch gaat het volgens Maurits ook gewoon om het hier-en-nu: “Een buitenlandervaring is één groot avontuur. Je bent op jezelf aangewezen, moet jezelf redden in een andere taal en ontmoet mensen van over de hele wereld. Dat doet wat met je. Dan ontdek je dat je ontwikkeling buiten de vier muren van de collegezaal nog veel impactvoller is.”