Testimonial

Annelien Bredenoord gelooft in de maatschappelijke rol die de universiteit heeft

Annelien Bredenoord, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gelooft in de maatschappelijke rol die de universiteit heeft. Giften van donateurs zorgen ervoor dat de universiteit die rol kan blijven vervullen. Bredenoord: “Als rector magnificus is het fijn te weten dat alumni en andere betrokkenen ons financieel ondersteunen zodat onze onderzoekers en studenten duurzaam maatschappelijke impact kunnen maken.” 

De samenwerking tussen het Erasmus Trustfonds en de universiteit bestaat al 110 jaar. Bredenoord: “We zijn er trots op dat dit duurzame partnerschap al bestaat sinds 1913 toen de Nederlandsche Handels-Hoogeschool werd opgericht. Wie kon toen vermoeden dat we uit zouden groeien tot de universiteit van vandaag met zeven faculteiten, twee wetenschappelijke instituten en een Erasmus University College?”  

In de afgelopen ruim honderd jaar ontwikkelde de universiteit zich tot een toonaangevend instituut. Vanuit de maatschappij wordt steeds meer een beroep gedaan op de kennis vanuit de wetenschap. Bredenoord: “We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering, polarisering, digitalisering, technologische ontwikkelingen en sociale ongelijkheid. Oplossingen vinden voor de grote uitdagingen van nu in co-creatie met maatschappelijke partners en bedrijven: dat is de kracht van de onderzoekers van de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC.” 

Ondersteuning is nodig 

Toch kan de universiteit dit niet alleen, financiële ondersteuning is hard nodig. “Door giften en nalatenschappen aan het Erasmus Trustfonds kan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar reputatie als topuniversiteit waarmaken en haar ambities realiseren op het gebied van onderzoeksimpact en onderwijskwaliteit. Met de extra geldstroom die we zo genereren, stellen we de universiteit in staat haar krachten te bundelen om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, van dichtbij tot wereldwijd. Hoe mooi is het dat bijvoorbeeld erflaters kunnen bijdragen aan onze missie door ons op te nemen in hun testament. Het Erasmus Trustfonds helpt ons wetenschappers te laten excelleren en steunt studenten in hun ambities.”